kuluçka makinesi

KULUÇKA MAKİNESİ ORGANİK TAVUK

KULUÇKA MAKİNESİ ORGANİK TAVUK


Kuluçka Makinesi ile çıkımı yapılan tavukların organik şekilde büyütülmesi

Kuluçka makinesi organik tavukKuluçka makinesi ile tavuk yumurtalarından çıkım aldınız. Bu süreçten sonra çıkımı alnan civcivlerin bakımları, beslenmeleri, sağlığı, ve organik bir şekilde nasıl büyütülmelidir. Gerek gıda yönünden gerek yumurta için tavuk yetiştiriciliği oldukça yaygınlaşmıştır. Önceleri tavukların belirli bir dönemde civciv çıkımı için yumurtlaması ve gurk dönemine gelerek kuluçkaya yatması ile sağlanırdı günümüz teknolojisine göre artık civciv çıkımı almak için belirli dönemleri beklmemize gerek kalmadı. Organik tavuk yetiştirmek için illaki tavukların gurk olarak kuluçkaya yatması gerekmez tabi en doğal çekli bu olsada civcvilerin organik ve doğal beslenerek büyümelerini sağlayabiliriz. Kuluçka makinesi nden çıkan civcivlere doğal ortamlar hazırlayıp onların pisikolojileri düzgün olması gerektiği gibi davranmalarını sağlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse sürekli kapalı ve içinde sürekli insanların olduğu mekanlarda yetiştirilen tavuklar doğası gereği davranmazlar en basit örneği tavuğa yaklaşmak ve yakalmak istediğiniz taktirde hiç bir tepki vermeyip durması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir buda organik tavuk yetiştiricili değildir. Ne yapılması gerketiğini aşağıdaki başlıklarla sıralayalım.

Civcivlerin Bakımı ve Barınakları

Kümesler sağlıklı yapı malzemesinden inşa edilmesi gerekir, civcivler yem ve suya kolay bir şekilde erişebilmelidir. Barınakğın yalıtımı, ısınması ve havalandırılması iyi olmalı, binalara çok iyi bir şekilde doğal hava ve ışık girebilmelidir. Barınaktaki hayvan sayısı arttıkça ve doğal olarak durabilecekleri yerlerin olması kolayca yatabilecekleri, dönebilecekleri, kendilerini temizleyebilecekleri, gerinme ve kanat çırpma gibi tüm doğal hareketleri yapabilecekleri yeterli büyüklükte yer sağlanacak şekilde olmalıdır. Kanatlılar doğal otlaklarda yetiştirilmelidir ve kafeslerde tutulamazlar.Su kanatlıları iklim şartlarının elverdiği zamanlarda akarsulara, gölet veya göllere erişebilmelidir. Kümeslerin asgari üçte biri düz yapıda olmalı ve sap-saman, talaş, kum veya dışkı toplanmasına elverişli olmalıdır.
Kümeslerde yeterli sayıda tünek bulunmalı ve tavuk saysına göre giriş/çıkış delikleri olmalı ve bu delikler kümesin her 100 m2 si için asgari toplam 4 m uazunluğa sahip olmalıdır. Her kanatlı barınağı aşağıdakilerden fazla hayvan barındırmamalıdır; 4800 adet piliç, 3000 adet yumurta tavuğu, 5200 adet afrika tavuğu, 4000 adet dişi Muscovy veya Pekin ördeği, 3200 adet erkek Muscovy veya Pekin ördeği veya diğer ördekler, 2500 adet etlik horozu, kaz veya hindi. Etlik piliçler için toplam kullanılabilir kümes alanı 1600 m2 yi aşmamalıdır. Yetiştirilen her kanatlı gurubu arasındaki sürede, binalar sağlık koşulları nedeniyle boşaltılmalıdır.Bu süre içersinde binalar ve tesisat temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Kanatlı Hayvanların Sağlığı
1). Organik kanatlı yetiştiriciliğinde, hayvanları genetik yapısı değiştirilemez ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve bunlardan üretilmiş ürünler organik tarım metoduna uygun olmadığından, organik hayvansal üretimde de kullanılamazlar.Antibiyotikler, koksidiyostatikler ve diğer büyümeye yardımcı suni maddeler ve başka amaçlar için hormonların veya benzer madddelerin kullanılması yasaktır.
2). Gaga kesme, kanatları yolma gibi yöntemler uygulanamaz.

Organik Yatiştiricilikte Veteriner ve ilaç Uygulamaları 
a- Tedaviye alınan kanatlı türü üzerinde kimyasal bileşimli ilaç uygulamaları yerine, Bitki özleri gibi bitkisel ilaçlar, bitki, hayvan ve mineral kaynaklı maddler kullanılmalıdır.
b- Yukarıda bahsedilen maddelerin kullanımının hastalıkla veya yaralanmayla mücadelede yetersiz kalması veya hayvanın acı çekmemesi için tedavinin gerekli olduğu durumlarda veteriner kontrolünde kimyasal bileşimli ilaçlar veya antibiyotikler kullanılabilir.
c- Önleyici tedavi olarak kimyasal bileşimli veteriner ilaçları veya antibiyotiklerin kullanılamsı yasaktır.
d- Üretim biriminin bulunduğu belirli bir alanda bir hastalığın çıkması halinde,bağışıklık sağlayan veteriner ilaçları kullanılabilir.
e- Veteriner ialalrı kullanılacağı zaman konulan teşhis, müdahale yöntemi, tedavi süresi ve ilacın yasal kesilme süresi ile birlikte kullanılan ürün tipi açıkça kayıt edilmelidir.
f- Bir hayvana normal koşullarda verilen veteriner ilaçlarının son uygulandığı tarih ile bu hayvanlardan organik ürün elde edilme tarihi arasındaki süre ialcın tanımlanmış kesilme süresinin iki katı olacak veya kesilme süresi belirtilmemiş hallerde 48 saat olacaktır.
g- Aşı uygulamaları, parazit tedavisi, bir hayvana veya hayvan grubuna bir yıl içersinde ikiden fazla veya azami üç kez kimyasal bileşili veteriner ialçalrının veya antibiyotiklerinin uygulanması halinde, söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlardan elde edilmiş ürün sıfatıyla satılamazlar ve geçiş sürecine alınırlar.
h- Yumurta üretiminde, 5 gün içersinde sentetik ilaç verilmiş ise organik ürün olarak satılamaz.
i- Kanatlılarda yumurtlamayı ve yumurta sarısını artırıcı yada kalite düzenleyici sentetik maddelr ile doğal olmayan yöntemler kullanılamaz.
Kanatlı işletmelrindeki binaların, ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte adeilmesi amacıyla izin verilen ürünler;
Sabun, su ve buhar, kireç kaymağı, kireç, sönmemiş kireç,sodyum hipoklorit ( örn: çamaşır suyu ), kostik soda, oksijenli su, doğal bitki özleri, sitrik, parasitrik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit, alkol, formalin ve sodyum karbonattır.

Organik Üretimde Beslenmeleri
1- Yem kullanımındaki amaç, üretimin azami düzeye çıkarılmasıdan çok, hayvanların muhtelif gelişim evrelerindeki beslenme ihtiyaçları karşılanırken keliteli üretimin sağlanmasıdır.
2- Hayvanlar organik olarak üretilmiş yem maddeleri ile beslenmelidir.
3- Hayvanlar, tercihen yetiştirildikleri işletmeden sağlanan yemlerle, bunanimkan olmaması halinde yönetmelik kurallarına uygun hareket eden diğer birimlerden veya işletmelerden sağlanan yemlerle beslenmelidir.
4- Ortalama olarak rasyon formüllerinin % 30 ‘una kadarı geçiş sürecindeki maddeleri içerebilir.Dönüşümdeki yem maddeleri aynı işletmeden geliyorsa bu oran % 60 ‘ a artırılabilir.
5- Çifçinin yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması halinde klasik yem ham maddelerinin sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir.Her yıl için izin verilen geleneksel yem hammaddeleri azami kullanım oranı kanatlı hayvanlar için % 20 ‘dir.Kanatlılarda besi aşamasında kullanılan yem formülü asgari % 65 tahıl içermelidir.
6- Kanatlı rosyanlarına kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj ekenmelidir.
7- Antibiyotikler, koksidiyostatlar, ilaç maddeleri, sentetik büyütücüler veya büyümeyi veya üretimi geliştiren diğer maddeler kanatlı beslenmesinde kullanılamaz.
8- Sentetik yen katkı maddeleri, sentetik amino asitler, yem işlemeye mahsus yardımcı maddeler ve genetik değişimden geçirilmiş organizmalra kullanılamaz.
9- Mezbaha artıkları ( et-kemik, kan unu, et unu vb.), heksan gibi solventler veya diğer kimyasllarla ekstrakte edilmiş yağlı tohum küspeleri, üre, hayvan gübresi kanatlı beslenmesinde kullanılamaz

Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
Kuluçka Makinesi 36'lık TAVUK
Kuluçka Makinesi KM-36   ​ .  Tavuk kuluçka makinası tam otomatik profesyonel..
TL750.00
KDVsiz: TL750.00
7 yorum yapılmış.
Kuluçka Makinesi 56'lık TAVUK
Kuluçka Makinesi KM-056 Tam otomatik profesyonel 56lık kuluçka makinası çok..
TL750.00
KDVsiz: TL750.00
34 yorum yapılmış.
Kuluçka Makinesi 72'lik TAVUK
Kuluçka Makinesi K-M72  Tam otomatik profesyonel 72lik kuluçka makinesi çok basit ve zahmets..
TL960.00
KDVsiz: TL960.00
Kuluçka Makinesi 96'lık TAVUK
Kuluçka Makinesi KM-96  Tam otomatik profesyonel 96lık kuluçka makinesi çok basit ve zahmets..
TL960.00
KDVsiz: TL960.00
1 yorum yapılmış.
Kuluçka Makinesi 112'lik TAVUK
  Kuluçka makinası   Tam otomatik profesyonel 112lik kuluçka makinası çok basit v..
TL960.00
KDVsiz: TL960.00
20 yorum yapılmış.
Çağan Kuluçka Makinaları © 2022 Kuluçka makinesi